Leevon Saldus

Rekvizīti

Leevon Saldus BIEDRĪBA
Reģ.Nr.40008056642
Tirgus iela 1A, LV-3801,
Saldus, Saldus novads, Latvija
LV25HABA0551052129792
valdes priekšsēdētājs Māris Landmanis

Saziņai